dijous, 12 de novembre del 2020

Projecte curricular de la llar

 A La Llar d’Infants La Gruneta es treballa amb un eix vertebrador que està constituït per dues branques que van alhora, que es necessiten l´una a l´altra per poder funcionar; són, per una part la vida quotidiana i per l’altra l’educació emocional.

L’educació emocional podem dir que és el per què de la nostra feina, sense ella no podem desenvolupar correctament res del que ens puguem plantejar de fer a la Llar.

Una bona gestió de les nostres emocions, de les educadores, afavorirà que tinguem una calma, comprensió i empatia davant les diferents emocions dels infants. Si estem equilibrades podrem donar confiança, serenor, seguretat i podrem estretir vincles, llaços que afavoriran que l´infant realitzi experiències d’activitat autònoma i espontània. Això farà que l´infant es senti competent i segur i a la vegada afavorirà el desenvolupament intel·lectual i emocional que donarà lloc a una bona base per formar la pròpia identitat.

És molt important.

La vida quotidiana, és a dir, el menjar, la higiene, el descans i sobretot el fet de jugar serà el camí que utilitzaran els nens i nenes per mirar d´assolir les capacitats pròpies d’aquesta franja d’edat.

Per això, a les nostres aules hi ha diferents espais canviants o permanents, que tenen un nom i uns materials que poden variar, que tenen un per què, és a dir, volen aconseguir que els infants arribin a desenvolupar les capacitats que creiem que va dirigit cadascun dels espais.

Cada aula adaptarà els espais i els materials que contenen a la franja d’edat dels infants que hi ha a l´aula.